Background Image

Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder
IAA uddannelserne udbydes i privat regi og indgår derfor ikke umiddelbart i offentlige tilskudssystemer.

Men der er muligheder for, at du og din virksomhed kan få deltagelsen dækket helt eller delvis.
Det kræver, at du indgår en aftale med din arbejdsgiver om dette.

IAA fakturerer uddannelsen til virksomheden, som herefter kan få hele eller dele af udgiften dækket ind enten ved at du går midlertidigt ned i bruttoløn eller ved tilskud fra en kompetencefond.

 

Træk i bruttolønnen
En afgørelse fra Skatterådet betyder, at du kan betale helt eller delvist selv ved at virksomheden trækker deltagergebyret fra din bruttoløn - uden skattemæssige konsekvenser for hverken dig eller din arbejdsgiver.


Skatterådets regler for egenbetaling

 

Betaling fra kompetenceudviklingsfond
Mange vil også have mulighed for at deltage i efter- og videreuddannelse med tilskud fra en kompetenceudviklingsfond. Læs mere om kompetencefonde

 

Hvis du har brug for hjælp omkring dine tilskudsmuligheder, så udfyld formularen nedenfor