Background Image

IAA Marketing Management

IAA Marketing Management uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har eksamener og beviser på dine faglige kompetencer og mindst 5 års erfaring i marketing, reklame eller kommunikation. Du sidder i, eller er på vej til, en lederstilling, og ønsker at styrke dine kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med den øvrige organisation og eksterne samarbejdspartnere.

IAA Marketing Management er baseret på et aktions-orienteret program med en høj grad af involvement fra deltagernes side. Undervisningen er bygget op efter MBA-lignende principper, således at der skabes en syntese af undervisning, selvstudium, gruppeopgaver og debat.
Undervisningen baserer sig på forudgående forberedelse og opgaver samt et oplæg fra læreren som basis for dialog og diskussion.
Vi sætter fokus på best practise konkretiseret gennem opgaver – såvel individuelle som i grupper.

 

Priser - fakta

Download produktark

 

 

UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED:

Et professionelt grundlag for en marketingledelse, der skaber resultater
Styrkelse af marketingfunktionens effekt for virksomheden
Udvikling af kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med øvrige organisation
Værktøj til at øge kreativiteten og forløse virksomhedens idépotentiale
Metoder til at sikre større ROI af marketinginvesteringerne

Næste holdstart: Løbende optag

 

For at være sikker på at få en plads på holdet, har du mulighed for at reservere en plads

Program

Lær at lede en marketing- og kommunikationsafdeling.

Med IAA Marketing Management uddannelsen får du styrket dine ledelseskompetencer inden for feltet markedsføring og får de nyeste metoder og redskaber til at kunne skabe værdi i dit job.

Uddannelsen er delt op i 3 semestre med undervisning, øvelser, virksomhedscases og opgaver.

 

Modul | Ledelsesrollen og kompetenceoptimering

Ledelse af en marketingfunktion kræver særlige kompetencer og viden. Marketing skal samarbejde på tværs af virksomheden og skabe udvikling og drift på en gang. Modulet tager afsæt i anerkendte ledelsesformer og metoder, men sætter dem i den særlige kontekst, der gælder for en marketingfunktion.

Aktuelle udfordringer som disruption og agil ledelse indtager også position i forløbet. Du bliver klogere på, hvordan der kan skabes resultater i et konstruktivt teamwork - og du bliver klogere på dine egne styrker og svagheder.

 

Modul | Strategi- og Marketingledelse

Det hele starter med den rigtige strategi og overordnede planlægning, som fastlægger indhold og mål for de aktiviteter, marketing skal udvikle og iværksætte. Her drejer det sig om at opbygge planer, som er effektive og målrettede - og sikre forståelsen for dette gennem hele organisationen internt som eksternt.

Organisationens opbygning, kommandovejene, de formelle og uformelle sammenhænge er blot nogle af de faktorer, man skal kende og erkende. Også relationerne til eksterne stakeholders er af væsentlig betydning. Interessenter ikke mindst marketingfunktionen bør beskæftige sig med. Modulet giver en god ballast på disse vigtige områder.

Modul | Marketings værdiskabelse og rollen i virksomheden

Marketings position og rolle kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Og inden for egen virksomhed kan forventningerne også spænde vidt. Dette modul sætter fokus på at få defineret de rette opgaver for marketing, så der kan sættes klare mål og KPI’er, der fører til et bedre resultat for virksomheden.

Du får værktøjer til at skabe fokus og etablere den rette ledelse og proces, der giver respekt og overblik. Forløbet baseres på konkrete cases og situationer, som en marketingleder konfronteres med.


Modul | Eksamen med læringsindhold

De tre semestre afsluttes med en eksamen, der også rummer en stor grad af læring. Du “ansættes” i opgavesammenhængen i et nyt job, hvor der er store udfordringer til marketingledelsen, som du skal forholde dig til.

Opgaven, der er bygget over en reel casevirksomhed, løber over ca. 4 uger, hvor der kan være dialog med vejleder. Der skal afleveres en skriftlig rapport på maks. 20 sider. Rapporten skal præsenteres for virksomhedens ledelse og forsvares. Der gives karakter og diplom ved bestået eksamen. 

 

Referencer