Background Image

IAA Marketing Management

IAA Marketing Management uddannelsen henvender sig til dig, der allerede har eksamener og beviser på dine faglige kompetencer og mindst 5 års erfaring i marketing, reklame eller kommunikation. Du sidder i, eller er på vej til, en lederstilling, og ønsker at styrke dine kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med den øvrige organisation og eksterne samarbejdspartnere.

IAA Marketing Management er baseret på et aktions-orienteret program med en høj grad af involvement fra deltagernes side. Undervisningen er bygget op efter MBA-lignende principper, således at der skabes en syntese af undervisning, selvstudium, gruppeopgaver og debat.
Undervisningen baserer sig på forudgående forberedelse og opgaver samt et oplæg fra læreren som basis for dialog og diskussion.
Vi sætter fokus på best practise konkretiseret gennem opgaver – såvel individuelle som i grupper.

 

Priser - fakta

 

 

UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED:

Et professionelt grundlag for en marketingledelse, der skaber resultater
Styrkelse af marketingfunktionens effekt for virksomheden
Udvikling af kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med øvrige organisation
Værktøj til at øge kreativiteten og forløse virksomhedens idépotentiale
Metoder til at sikre større ROI af marketinginvesteringerne

Næste holdstart: Februar 2018

 

For at være sikker på at få en plads på holdet, har du mulighed for at reservere en plads

Program

Lær at lede en marketing- og kommunikationsafdeling.

Med IAA Marketing Management uddannelsen får du styrket dine ledelseskompetencer inden for feltet markedsføring og får de nyeste metoder og redskaber til at kunne skabe værdi i dit job.

Uddannelsen er delt op i 3 semestre med undervisning, øvelser, virksomhedscases og opgaver.

Modul 1
Marketingfunktionens role og mandat
Hovedpunkter i modulet:
Marketings mandat, ledelsesgrundlag og værktøjer
Formulering af KPI'er og måling af marketings værdiskabelse
Big data som udgangspunkt for indsigt og målretning
Performance management og balanced scorecard
Workshop: Udvikling af marketingfunktioner

Modul 2
Marketing management og leadership
Hovedpunkter i modulet:
Personlighedstests i ledelse, teams og personlig udvikling
Den kommunikerende leder - øvelser og refleksioner
Leadership og management i marketingfunktionen
Den personlige business plan og effektiv marketingledelse
Workshop: Træning af ledelsesstile i konfliktsituationer

Modul 3
Marketing management og leadership
Hovedpunkter i modulet:
Den politiske virkelighed - Public affairs og lobbyisme
Pressen og den åbne opinion i de sociale medier
Den perfekte marketingplan - CMO'ens position
Outsourcing og insourcing - samspil med eksterne partner

Eksamen
Lederroller og strategiske planer
Eksamens struktur:
Skriftlig del består af en realistisk opgave i udarbejdelse af en business plan på maks. 20 sider.
4 uger til opgaven som sidenhen skal præsenteres og forsvares for ledelsen.

 

Referencer