Background Image

Kompetencefonde

Få tilskud gennem en kompetencefond

Måske har du og din virksomhed mulighed for at få uddannelsen helt eller delvis dækket gennem en kompetencefond.

Om dette kan lade sig gøre afhænger af, om du eller din arbejdsgiver ligger under en overenskomst. I så fald indgår der via kontingenter beløb, der hensættes i en kompetencefond, som giver virksomheder og medarbejdere mulighed for at søge penge til efteruddannelse af medarbejderne, så medarbejderne bevarer og styrker deres beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet. 

Der er mange forskellige fonde, og fondene administreres lidt forskelligt, så vi anbefaler, at du læser mere på den pågældende fonds hjemmeside og følger den vejledning, den giver eller kontakter fonden pr. telefon.
 
Vil du have en hurtig kort video orientering om formål og regler vedrørende kompetencefonde, anbefaler vi, at du gennemser videoerne på dette link Informationsfilm om muligheden for tilskud.

IAA uddannelserne hører til gruppen ikke-forhåndsgodkendte uddannelser, men IAA bliver normalt godkendt, og vi har haft mange deltagere på baggrund af kompetencefondsstøtte de seneste år.
 
Du kan få mere orientering om kompetencefonde blandt andet på disse links:
Afhængig af hvilken organisation, din virksomhed er tilknyttet, kan du læse mere her:

Dansk Industri kompetenceudviklingsfond eller Dansk Erhverv

Der er også information på dette link IKUF hvem kan søge tilskud
 
Er du ansat i det offentlige, kan der være muligheder på Kompetenceudvikling.dk, som dækker de kompetencefonde, der giver støtte til kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder i staten for at gøre statens medarbejdere dygtigere.

Et andet sted du kan få et indblik i muligheden er denne hjemmeside: kompetencefonde.dk, som er en samlet digital indgang til arbejdsgivere og medarbejdere, der er knyttet til disse arbejdsgiverforeninger: Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DI (kun de to har landsoverenskomster med HK), Danske Mediers Arbejdsgiverforening, Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening.