Background Image

IAA Diploma Omnichannel Marketing

IAA Diploma Omnichannel Marketing er for dig med nogle års erfaring i praktisk arbejde i marketing og kommunikation. Du ønsker at styrke din erfaring og netværk – og udvide din værktøjskasse af teori, modeller og metoder til effektiv planlægning af både strategi og taktik. 

IAA Diploma uddannelserne tager afsæt i praksis og knytter løsningerne til de nyeste modeller og teorier. Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, du møder i det daglige – og giver dig værktøjer, metoder og kompetencer til at fungere bedre, mere effektivt, mere kreativt.

 

Priser - fakta

 

 

DIT UDBYTTE:

Viden og baggrund til at skabe den rigtige strategi
Evne til at etablere de skarpe entydige mål
Mod til at vælge til og fra
Forståelse for at etablere det rette kreative samspil
Modeller og checklister til at styre og vurdere
Praktisk erfaring gennem gode (og dårlige) cases
Samspil, netværk, kontakter og de rigtige samarbejdspartnere

DIN VIRKSOMHEDS UDBYTTE:

Fuld effektivitet for markedsføringskronerne
Integreret anvendelse af kommunikationskanalerne
Optimalt samarbejde med reklamebureauet
Rigtig timing og dosering af marketingindsatsen
Dynamik og kreativitet i markedsføringsstrategien
Effektivitet i udvikling, gennemførelse og evaluering
Målrettet projektledelse
Fremdrift igennem ideudvikling og nytænkning
Økonomisk styring, der sikrer Return On Investment

Næste holdstart: April 2018 og september 2018

Program

 

Modul  | Omnichannel

Resultaterne skabes gennem den rette kombination af aktiviteter

Du får indblik i mediernes styrker og svagheder fra offline til digitale medier og out of home aktiviteter.

Modulet behandler samspil og synergi mellem forskellige medier, og du får overblik over de mange muligheder på de digitale platforme.

Vi dækker kommunikationen bredt fra sociale medier og PR – over sponsering og events - til e-handel og shopper marketing. Og du lærer at måle resultaterne og beregne ROI.

 

Modul  | Kunderejsen

Effektiv markedskommunikation følger kunden gennem hele beslutningsprocessen

Antallet af touchpoints til kunderne er mangedoblet - og du skal sikre, at kunden får den rette information på rette tid.

Det kræver viden om data, CRM systemer og marketing automation. Det er kunderne selv, der bestemmer. Det kræver nytænkning og nye metoder for at skabe resultaterne. Forståelse for de enkelte kanalers rolle og betydning er en vigtig kompetence.

Modulet giver dig evne til at få overblik og uddrage konklusioner gennem optimal anvendelse af big data, og viden om kunderejsen.

Du opdateres på regler og lovgivning, så du kan operere inden for de rette rammer

 

Modul | Briefing, content og ROI

Sådan skaber du resultater: Budskaberne skal igennem på kundens præmisser.

Tæppebombning er fortid. Kunden vælger selv budskaber til og fra og søger den ønskede information. Skal dit budskab igennem, må du have en klar position og den rigtige kernefortælling.

IAA Diploma Markedskommunikation giver dig modeller til at sikre kundens interesse og involvering – og trigge søgeprocessen og opmærksomheden. Du får værktøjer, der hjælper dig til den kundeindsigt, der er afgørende for at skabe content, der fænger. Og til at skabe en one-to-one situation, så kunderne ”trækkes” til din hjemmesideog virksomhed.

Programmet afsluttes med en konkret opgave, hvor værktøjerne afprøves i praksis.

 

Modul | Eksamensmodul

Du bliver styrket i den strategiske proces

Du arbejder over 6 uger på en konkret markedsrelevant opgave – stillet af en konkret virksomhed. I en arbejdsgruppe gennemarbejder I en klar målrettet briefing – til ledelsen og som kreativt afsæt.

I samarbejde med et kreativt team fra Mediehøjskolen om udvikling af koncept, idé og de konkrete aktiviteter. I færdiggør og præsenterer for virksomheden.

Modulet giver dig impulser til et optimalt samspil med kreative. Hvordan vurderer man de kreatives udspil? Hvordan etableres den indbyrdes relation, som fører til exceptionelle løsninger.

 

Referencer