Background Image

IAA Diploma Markedskommunikation

IAA Diploma Markedskommunikation er for dig med nogle års erfaring i praktisk arbejde i marketing og kommunikation. Du ønsker at styrke din erfaring og netværk – og udvide din værktøjskasse af teori, modeller og metoder til effektiv planlægning af både strategi og taktik.

IAA Diploma uddannelserne tager afsæt i praksis og knytter løsningerne til de nyeste modeller og teorier. Vi tager udgangspunkt i de udfordringer, du møder i det daglige – og giver dig værktøjer, metoder og kompetencer til at fungere bedre, mere effektivt, mere kreativt.

 

Priser - fakta

 

 

DIT UDBYTTE:

Viden og baggrund til at skabe den rigtige strategi
Evne til at etablere de skarpe entydige mål
Mod til at vælge til og fra
Forståelse for at etablere det rette kreative samspil
Modeller og checklister til at styre og vurdere
Praktisk erfaring gennem gode (og dårlige) cases
Samspil, netværk, kontakter og de rigtige samarbejdspartnere

DIN VIRKSOMHEDS UDBYTTE:

Fuld effektivitet for markedsføringskronerne
Integreret anvendelse af kommunikationskanalerne
Optimalt samarbejde med reklamebureauet
Rigtig timing og dosering af marketingindsatsen
Dynamik og kreativitet i markedsføringsstrategien
Effektivitet i udvikling, gennemførelse og evaluering
Målrettet projektledelse
Fremdrift igennem ideudvikling og nytænkning
Økonomisk styring, der sikrer Return On Investment

Næste holdstart: Februar 2018

Program

 

Modul 1 | Kunderejsen og touchpoints

Effektiv markedskommunikation følger kunden gennem hele beslutningsprocessen

Antallet af touchpoints til kunderne er mangedoblet - og du skal sikre, at kunden får den rette information på rette tid.

Det kræver viden om data, CRM systemer og marketing automation. Det er kunderne selv, der bestemmer. Det kræver nytænkning og nye metoder for at skabe resultaterne. Forståelse for de enkelte kanalers rolle og betydning er en vigtig kompetence.

Modulet giver dig evne til at få overblik og uddrage konklusioner gennem optimal anvendelse af big data, og viden om kunderejsen.

 

Modul 2 | Omnichannel - den samlede effektive plan

Resultaterne skabes gennem den rette kombination af aktiviteter

Du får indblik i mediernes styrker og svagheder fra offline til digitale medier og out of home aktiviteter.

Modulet behandler samspil og synergi mellem forskellige medier, og du får overblik over de mange muligheder på de digitale platforme.

Vi dækker kommunikationen bredt fra sociale medier og PR – over sponsering og events - til e-handel og shopper marketing. Og du lærer at måle resultaterne og beregne ROI.

Du opdateres på regler og lovgivning, så du kan operere inden for de rette rammer

 

Modul 3 | Content, storytelling, segmentering

Sådan skaber du resultater: Budskaberne skal igennem

på kundens præmisser.

Tæppebombning er fortid. Kunden vælger selv budskaber til og fra og søger den ønskede information. Skal dit budskab igennem, må du have en klar position og den rigtige kernefortælling.

IAA Diploma Markedskommunikation giver dig modeller til at sikre kundens interesse og involvering – og trigge søgeprocessen og opmærksomheden. Du får værktøjer, der hjælper dig til den kundeindsigt, der er afgørende for at skabe content, der fænger. Og til at skabe en one-to-one situation, så kunderne ”trækkes” til din hjemmeside

og virksomhed.

 

Modul 4 | Strategi - digitalt og analogt

Du bliver styrket i den strategiske proces

Du arbejder over 6 uger på en konkret markedsrelevant opgave – stillet af en konkret virksomhed. I en arbejdsgruppe gennemarbejder I en klar målrettet briefing – til ledelsen og som kreativt afsæt.

I opstiller målsætninger og KPI’er og udarbejder en strategi med økonomi og effektmåling.

Modulet giver dig impulser til at skabe en optimalt omnichannel strategi og vurdere den mulige effekt af forskellige tiltag.

 

Referencer