Background Image

IAA Digital Strategi

IAA Digital Strategi henvender sig til marketingfolk med adskillige års erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af markedskommunikation, som ønsker at udbygge deres viden og baggrund på de digitale medier.

IAA Digital Strategi henvender sig til marketingfolk med adskillige års erfaring i tilrettelæggelse og gennemførelse af markedskommunikation, som ønsker at udbygge deres viden og baggrund på de digitale medier.

IAA Digital Strategi er en videregående uddannelse med afsluttende eksamen, som kommer hele vejen igennem de udfordringer og muligheder, der ligger i anvendelsen af digital kommunikation som en væsentlig faktor i markedsføringsstrategien. Du får opdateret viden om de digitale medier, og hvordan de strategisk kan spille sammen med offline medierne og give optimal ROI.

Uddannelsens program beskæftiger sig med alle aspekter af digital kommunikation fra den strategiske proces, hvor samspillet med de øvrige handelsparametre og fordelingen af budgettet skal fastlægges over kommunikationsstrategien til den taktiske og praktiske anvendelse af de mange ”kanaler”, der er til rådighed i det digitale univers. Lærerne er med fingeren på pulsen og har aktuel erfaring.

IAA Digital Strategi er opdelt i 4 moduler, der tilsammen giver både overblik og dybdeviden om det digitale univers.

Uddannelsen gennemføres i København på hele dage, hvor tiderne er tilrettelagt, så det er muligt at rejse ud og hjem samme dag - også for deltagere fra Jylland. Der er undervisning hver tredje til fjerde uge. Mellem hver undervisningsdag er der forberedelse og opgaver.

 

Priser - fakta

 

 

UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED:

En bred tværgående viden om de digitale kommunikationskanaler på strategisk niveau
Inspiration og værktøjer til at arbejde proaktivt med de digitale muligheder
Kendskab til prisniveauer og modeller til at vurdere omkostninger og ROI
De seneste udviklinger i viden og metoder til bedre kundeforståelse med afsæt i de digitale fodspor
Input til forbedring af kommunikationen gennem kunderejsen i content, i viden, i automatisering og måling af resultater

Næste holdstart: Februar 2018

 

For at være sikker på at få en plads på holdet, har du mulighed for at reservere en plads

Program

IAA Digital Strategi giver en samlet strategisk og operationel viden om digital markedskommunikation – med afsæt i klare KPI’er og målsætninger.

Ofte betragter man digital markedsføring i små bidder - et ad gangen og hver for sig, som for eksempel SEO, sociale medier, content, paid, owned, earned media og så videre. Men en sådan opdeling giver ikke reel mening, da den virkelige effekt skal opnås i en synergi og samspil mellem mange tiltag på det digitale område og i klar sammenhæng til traditionelle analoge indsatser.

På IAA Digital Strategi tager vi afsæt i de opgaver og udfordringer, der skal løses i markedsføringsstrategien og går i dybden med de digitale muligheder.

Studiet er opdelt i fire moduler, som hver repræsenterer et væsentligt fokusområde, når den digitale strategi skal fastlægges.

Modul 1 | Onboarding
Sådan får du kundeemnerne ombord
Dette modul fokuserer på, hvordan vi får etableret kontakt, dialog og permission fra potentielle kunder. Vi får cases og viden om, hvordan den rette kombination af push og pull kan skabe vejen til videre samspil gennem købsprocessen. Vi tager afsæt i kunderejsen og dækker targeting gennem SEO, SEM, Adwords, bannere. Desuden områder som partnerskaber og nyhedsbreve – alt med cases, erfaringer og resultater.

Modul 2 | Learning
Sådan får du kunderne til at forstå og ønske dine tilbud
Kendskab, likes og besøg er kun noget værd, hvis det fører kundeemnet positivt videre i kunderejsen. Vi skal dybere i relationen. At opnå salg og tilfredse kunder kræver kundeindsigt og evnen til at bruge den rigtigt. Målet er at skabe yderligere interesse, som styrker kunderelationen og giver klar præference. Og det skal kunne testes og måles. Vi kommer ned i analytics, big data, CRM og får inspiration og metoder til at finde de rigtige konklusioner som et væsentligt input til en effektiv content marketing.

Modul 3 | Converting
Sådan får du omsat den digitale kontakt til endeligt køb​
Det ultimative mål er naturligvis, at kundekontakten skal føre til et køb – og også her er det vigtigt at mange digitale værktøjer kommer i brug – ofte i samspil med andre medier lige fra butik eller udstilling til events eller avisannoncering. Vi ser blandt andet på samspillet mellem forskellige devices, usability på websites og mobilplatforme, brugen af apps og får viden til at kunne træffe beslutninger og til- og fravalg. Modulet ser også på kundebetjeningen i e-handel og mulighederne ved en øget brug af marketing automization.

Modul 4 | Loyalising
Sådan sikrer du den fortsatte dialog og positive holdning til næste køb
After sales kontakt er en vigtig del af en digital strategi. Kunden skal have en god oplevelse og bekræftes i sit valg – så der bliver både anbefalinger og nye kommende køb. Vi kigger også ud i de fremtidige trends og muligheder. Internet of Things som midlet til en dialog direkte mellem kunden og produktet – og som informationskilde til vores videre markedsføring. Og så er der de udefra kommende udfordringer. Presse og sociale medier. Hvordan undgås eller bearbejdes en shit-storm, og hvordan kan vi proaktivt selv skabe en relevant hype? Inspiration og eksempler.

 

Referencer