Background Image

IAA B2B Markedsføring

Denne uddannelse er målrettet til dig, der arbejder med marketing i en virksomhed på B2B markedet. Du har nogle års erfaring i marketingarbejde som støtte til en salgsafdeling og vil gerne styrke dine kompetencer, blandt andet for at kunne udvikle nye effektive aktiviteter og sikre en større kvalitet på dine løsninger.

IAA B2B er en videregående uddannelse med afsluttende eksamen. Du får opdateret viden om marketingindsatsens muligheder og rolle i den digitale tidsalder – værktøjer og metoder til planlægning, dokumentation af resultaterne og ROI.

 

Priser - Fakta

 

 

UDBYTTE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED:

Du får en bred tværgående viden om marketing på de professionelle markeder på strategisk og taktisk niveau.
Opdatering på den nyeste viden om, hvilke former for markedsføring, der er mest effektiv – baseret bl.a. på surveys og cases
Inspiration og værktøjer til hvordan du kan påvirke forretningsstrategier og handlingsplaner i salgsafdelingen
Indsigt i kunderejsen – fra etablering af indledende leads til endeligt salg og after-service
Viden til at øge kundeloyaliteten via digital relationspleje
Input til at sikre virksomhedens brandingposition – og udnytte den til stærkere og bedre budskaber til kunder og interessenter

Næste holdstart: September 2018

Program

IAA B2B er skræddersyet til at dække de særlige marketingudfordringer på B2B markedet.
Udfordringerne og værktøjerne på B2B området er komplicerede og krævende. Digitaliseringen og de nye mediemuligheder skaber et helt nyt marketingunivers for B2B virksomhederne, og uddannelsen tager afsæt i de udfordringer, disse virksomheder møder i det nye marketingunivers. Konditionerne er på mange områder anderledes end på B2C markedet. Værktøjerne kan ofte være de samme, men strategien og taktikken skal passe til det professionelle marked.

Modul 1
Branding og positionering - målgrupper og interessenter
Branding er en vigtig ingrediens til at sikre det endelige salg. Kundernes opfattelse af virksomheden er blandt de faktorer, der afgør købet – ud over de tekniske specifikationer og priser. Du lærer, hvordan virksomhedens kernehistorie kan omsættes til budskaber, der appellerer til de forskellige personer, der skal bearbejdes i kundens købsrejse. Vi sætter stakeholders og interessenter i relation til beslutningsprocessen. Alle skal involveres og påvirkes med relevant information for den enkelte. Du lærer, hvordan marketing bliver en naturlig og central del af forretningsstrategien, salgsprocessen og social selling.

Modul 2
Opsøgning og kvalificering af leads
En af B-t-B’s fornemmeste opgaver er lead generering, der er forudsætningen for effektivt og lønsomt salgsarbejde. Leadgenerering er afgørende, for at virksomheden har en passende pipeline til fremtidigt salg. Hvad er prisen for et lead? Og hvad er kvaliteten af det enkelte lead? Hvordan kan man til stadighed forfine og forbedre metoderne og følge resultaterne helt frem til det endelige salg. Du inspireres af cases fra andre B2B virksomheder og får ideer med hjem, som du kan implementere med det samme. Modulet ser på de mange mediemuligheder, der er til rådighed – herunder de digitale kanaler.

Modul 3
Bearbejdning af kundeemnerne
Når et lead er defineret og kvalificeret, skal der foretages en løbende kontakt og ”oplæring” af kundeemnet til at være klar til køb. Marketing kan her bidrage med metoder, der sikrer en god løbende dialog og effektiviserer salgs-indsatsen, som primært kan koncentreres om at få ordren i hus på baggrund af en større kundeviden opsamlet gennem marketingindsatsen. Du får inspiration til bedre udnyttelse af big data fra eksterne kilder, analytics, CRM systemer med mere. Og metoder til at omsætte denne viden til relevant kundekontakt – og udnytte mulighederne for effektivisering gennem marketing automation.

Modul 4
Kundefastholdelse - og økonomi
Fastholdelse af kunder og øget krydssalg er den mest effektive veje til mersalg og dermed højere indtjening på bundlinjen. Her spiller kundeoplevelsen i selve købssituationen og den efterfølgende service og opfølgning en vigtig rolle – marketing har en væsentlig rolle i fortsat at holde kunden velinformeret og tilfreds. På dette modul får du eksempler og best practice på, hvordan marketing i B2B virksomheder kan skabe direkte gennem løbende kommunikation med alle de personer, der indgår i købsbeslutningen. Du får både inspiration og værktøjer til, hvordan du kan bruge relationsskabende aktiviteter til at skabe fremtidigt mersalg.

 

Referencer